Bosnian

(translation courtesy of Dr Amira Serifovic Trbalic)

Ugovor sa korisnikom podataka za pristup prepoznatljivim ljudskim podacima

Version: OBC-GDPR-DUA.bs 1.0.0

Zahtijevam pristup podacima prikupljenim u digitalnom repozitoriju <ODJELA>, dijela <INSTITUCIJE>, osnovane u <GRAD>, <DRŽAVA> (u nastavku referirano kao <SKRAĆENO IME INSTITUCIJE >).

Prihvatanjem ovog ugovora, postajem kontrolor podataka (kako je definirano u GDPR-u) kojima imam pristup i odgovoran sam da tim podacima pristupim pod slijedećim uvjetima:

  1. Pridržavat ću se svih relevantnih pravila i propisa koje su postavile moja institucija i moja vlada. Ovaj sporazum nikad nema prevagu nad postojećim općim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u mojoj zemlji.
  2. Neću pokušati utvrditi identitet učesnika studije. Neću povezati ove podatke s bilo kojom drugom bazom podataka na način koji bi mogao pružiti identifikacijske podatke. Neću tražiti ključ za pseudonimizaciju koji bi povezao ove podatke s osobnim podacima pojedinca, niti ću prihvatiti bilo kakve dodatne informacije o pojedinim sudionicima na osnovu ovog Ugovora o korištenju podataka.
  3. Neću redistribuirati ove podatke niti dijeliti pristup tim podacima s drugima, osim ako oni nisu samostalno aplicirali i dobili pristup ovim podacima, tj. potpisali ovaj Ugovor o korištenju podataka. Ovo uključuje i pojedince u mojoj ustanovi.
  4. [OPCIONO] Pri dijeljenju sekundarnih ili izvedenih podataka (npr. grupne statističke mape ili predloške), to ću učiniti samo ako su na nivou grupe i ne mogu se utvrditi informacije o pojedinačnim sudionicima.
  5. Navest ću specifičan izvor pristupljenih podataka prilikom javnog predstavljanja bilo kakvih rezultata ili algoritama koji su imali koristi od njihove uporabe: (a) Radovi, poglavlja u knjigama, knjige, posteri, usmena prezentacija i sve ostale prezentacije rezultata izvedenih iz podataka bi trebali potvrditi porijeklo podataka na sljedeći način: “Podaci su (dijelom) omogućeni (dobijeni) od <Istraživački centar / Univerzitetski odjel> <Univerzitet, Država>”. (b) Autori publikacija ili prezentacija koji koriste podatke trebali bi navesti relevantne publikacije koje opisuju metode koje je <Istraživački centar / Univerzitetski odjel> razvio i koristio za prikupljanje i obradu podataka. Specifične publikacije koje je primjereno navesti u bilo kojoj studiji ovisit će o tome koji su podaci korišteni i u koje svrhe. Kada je to moguće, publikacije će biti uvrštene u zbirku. (c) Ni <Istraživački centar / Univerzitetski odjel> ni <Univerzitet>, niti istraživači koji daju ove podatke neće biti odgovorni za bilo kakve rezultate i / o r izvedeni podaci. Neće biti uključeni kao autor publikacija ili prezentacija bez saglasnosti.
  6. Nepoštivanje ovih smjernica rezultiraće ukidanjem mojih privilegija za pristup ovim podacima.