Turkish

(translation courtesy of Dr. Esin Öztürk Işık)

Tanımlanabilir insan verilerine erişmek için veri kullanıcı sözleşmesi

Version: OBC-GDPR-DUA.tr 1.0.0

<ŞEHİR>, <ÜLKE>’de kurulmuş olan <KURUM>’una bağlı <BÖLÜM>’ün (bundan sonra <KURUM KISA ADI> olarak anılacaktır) dijital deposunda toplanan verilere erişim istiyorum.

Bu sözleşmeyi kabul ederek, erişim hakkım olan verilerin veri denetleyicisi (GDPR altında tanımlandığı gibi) haline geliyorum ve bu verilere aşağıdaki şartlar altında erişmekten sorumluyum:

  1. Kurumum ve hükümetim tarafından uygulanan tüm ilgili kural ve düzenlemelere uyacağım. Bu anlaşma, ülkemde geçerli olan mevcut genel veri koruma düzenlemelerinden hiçbir zaman yaygın ve üstün değildir.
  2. Çalışma katılımcılarının kimliğini belirlemeye veya almaya çalışmayacağım. Bu verileri tanımlayıcı bilgiler sağlayabilecek şekilde başka bir veritabanına bağlamayacağım. Bu verileri bir bireyin kişisel bilgilerine bağlayacak takma adlandırma anahtarını talep etmeyeceğim veya bu Veri Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki bireysel katılımcılar hakkında ek bilgileri kabul etmeyeceğim.
  3. Bağımsız olarak başvurup verilere erişim izni verilmediği, yani bu Veri Kullanım Sözleşmesini imzalamadıkları sürece, kimseye bu verileri yeniden dağıtmayacak veya bu verilere erişimi paylaşmayacağım. Buna kurumumdaki bireyler de dahildir.
  4. [İSTEĞE BAĞLI] İkincil veya türev verileri paylaşırken (örn. grup istatistiksel haritaları veya şablonları), bunu yalnızca veriler grup düzeyinde ise ve bireysel katılımcıların bilgileri veriden çıkarılamıyorsa yapacağım.
  5. Erişilen verilerin kullanımlarından faydalanan sonuçları veya algoritmaları, halka açık bir şekilde sunarken, verilerin özel kaynağına atıfta bulunacağım: (a) Verilerden elde edilen sonuçları sunan bildiriler, kitap bölümleri, kitaplar, posterler, sözlü sunumlar, ve diğer tüm sunumlar, verilerin kökenini şu şekilde teşekkürde belirtmelidir: “Veriler (kısmen) [Araştırma merkezi / Üniversite Bölümü] [Üniversite, Ülke] tarafından sağlanmıştır”. (b) Verileri kullanan yayınların veya sunumların yazarları, [Araştırma merkezi / Üniversite Bölümü] tarafından verileri elde etmek ve işlemek için geliştirilen ve kullanılan yöntemleri anlatan ilgili yayınlara atıfta bulunmalıdır. Herhangi bir çalışmada alıntı yapmak için uygun olan yayınlar, verilerin ne için ve hangi amaçlarla kullanıldığına bağlı olacaktır. Uygulanabilir olduğunda, veri koleksiyona bir yayın listesi dahil edilecektir. (c) Ne [Araştırma Merkezi / Üniversite Bölümü] veya [Üniversite], ne de bu verileri sağlayan araştırmacılar herhangi bir sonuçtan ve/veya türetilmiş veriden sorumlu olmayacaktır. Kendi rızaları olmadan, yayın veya sunum yazarı olarak dahil edilemezler.
  6. Bu yönergelere uyulmaması, bu verilere erişim ayrıcalıklarımın sona ermesine neden olacaktır.