Bosnian

(translation courtesy of Dr Amira Serifovic Trbalic)

Version: OBC-GDPR-ULT.bs 1.0.0

Trenutna verzija finalnog obrasca pristanka (GDPR izdanje) data je u nastavku. Ona sadrži specifične GDPR formulacije koje se odnose na implikacije na privatnost zbog namjere obrade i dijeljenja podataka učesnika. Kao takav, ovo se smatra obrascem Obavijesti o privatnosti. Informirani pristanak za sudjelovanje u studiji i dalje se bilježi za učesnika u glavnom obrascu pristanka. Obrazac uključuje neke rečenice u zagradama [], što znači da se mogu ukloniti i/ili zamijeniti ovisno o Vašem lokalnom zakonodavstvu i etičkom odboru.

Korištenje i pohrana Vaših podataka

Dok se prikupljanje, upotreba i pohrana Vaših podataka obavlja u svrhu provođenja studije u kojoj trenutno sudjelujete, ti podaci bi se mogli koristiti i za druge buduće istraživačke projekte u području medicinske i kognitivne neuroznanosti. Ovo uključuje podatke skenova Vašeg mozga i/ili druge skenove, a može uključivati i rezultate ispitivanja iz studije u kojoj ste učestvovali, porodičnu i medicinsku istoriju, kao i podatke kao što su pol i starost.

Pristajući na sudjelovanje, napravit ćete besplatan i velikodušan poklon za istraživanje koje bi moglo pomoći drugima. [Moguće je da bi neko istraživanje provedeno pomoću Vaših informacija na kraju moglo dovesti do razvoja novih metoda za proučavanje mozga, novih dijagnostičkih testova, novih lijekova ili drugih komercijalnih proizvoda. Ako se to dogodi, ne postoji plan prema kojem bi Vam se osigurao bilo koji dio zarade generisane na takvim proizvodima i nećete imati nikakvo vlasničko pravo nad proizvodima.] Molimo Vas za Vaš pristanak za ovaj pristup Vašim podacima.

Povjerljivost Vaših podataka

Koliko znamo, podaci koje budemo objavili neće sadržavati informacije koje Vas mogu direktno identificirati primjenom razumnih sredstava. Da bi zaštitili Vašu privatnost, podacima će biti dodijeljeni kodovi, tako da ljudi neće znati Vaše ime ili koji podaci su Vaši. Vaše ime, ali i druge informacije koje Vas mogu direktno identificirati, će biti izostavljeni. [Prepoznatljive facijalne osobine na skenovi mozga će također biti uklonjene.]. Podaci o Vama mogu biti praćeni samo primjenom informacija dostupnih procesorima podataka (tj. osobama uključenim u studiju). Ove informacije će ostati sigurno pohranjene u lokalnom istraživačkom institutu. Podaci o Vama ne mogu biti praćeni u izvještajima i publikacijama o studiji. Međutim, korištenjem dodatnih podataka povezanih sa Vašim imenom (na primjer skenovi mozga dobijeni iz Vaših medicinskih zapisa) potencijalno se mogu povezati Vaše slike ili drugi podaci sa Vama u našoj bazi podataka. Rizici za pristup takvim podacima na našim serverima su, međutim, procijenjeni i smatraju se vrlo niskim [(vidjeti Procjenu utjecaja na privatnost podataka na univerzitetu/centru @http://www.xxxx)].

Pristup Vašim podacima za verifikaciju

Neki ljudi mogu pristupiti svim Vašim podacima pri istraživačkoj lokaciji, uključujući originalne podatke sa Vašim imenom. Ovo je neophodno kako bi se provjerilo da li je studija izvedena na dobar i pouzdan način i kako bi bili u mogućnosti da obavijeste Vas i Vašeg liječnika u slučaju bilo kakvih slučajnih popratnih saznanja koji proizilaze iz Vaših skenova mozga. Osobe koje imaju pristup Vašim podacima za pregled su: lokalni odbori koji nadziru sigurnost studije, kontroleri podataka [na Univerzitetu u XXX] koji rade za primarnog istraživača u studiji, i lokalna, nacionalna i internacionalna nadležna nadzorna tijela. Oni će čuvati Vaše podatke povjerljivim.

Period zadržavanja Vaših podataka

Ne postoji plan za brisanje Vaših podataka, jer se oni mogu ponovo koristiti za legitiman istraživački interes. Međutim, svakih [xxx godina] ćemo preispitati da li ih vrijedi zadržati.

Povlačenje saglasnosti

Možete povući svoj pristanak za upotrebu Vaših ličnih podataka u bilo kojem trenutku. To se odnosi na ovu studiju, ali i na dijeljenje za buduća istraživanja. Međutim, morate shvatiti da je, jednom kad se oni podijele s drugim institucijama, nemoguće ukloniti Vaše podatke iz takvih kopija.

Proslijeđivanje u države izvan Evropske Unije (EU)

Vašim kodiranim podacima se može pristupiti i poslati državama izvan EU. To je neophodno kako bi naučnici koji nisu iz EU mogli izvoditi analize za potvrdu naučnih rezultata dobijenih ovom studijom ili za buduća nepovezana istraživanja u području medicinske i kognitivne neuroznanosti. U tim se zemljama pravila EU-a o zaštiti Vaših osobnih podataka ne primjenjuju. Međutim, Vaša će privatnost biti zaštićena na jednakom nivou, sporazumom o dijeljenju i korištenju podataka.

Više informacija o Vašim pravima prilikom obrade podataka

Opće informacije o Vašim pravima prilikom obrade Vaših ličnih podataka, možete potražiti na web stranici [xxx] nadležnog tijela za zaštitu podataka.

Ako imate pitanja o svojim pravima, obratite se osobi odgovornoj za obradu Vaših ličnih podataka. Za ovu studiju to je: [xxx] (vidi Dodatak za detalje o kontaktu)

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s obradom Vaših ličnih podataka, savjetujemo vam da se prvo obratite na lokaciji za istraživanje. Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podataka u [xxx] (pogledajte detalje o kontaktu u dodatku) ili [xxx] nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

  • Datum:
  • Prikupio:
  • Potpis: