Turkish

(translation courtesy of Dr. Esin Öztürk Işık)

Version: OBC-GDPR-ULT.tr 1.0.0

Nihai onay formunun (GDPR basımı) geçerli versiyonu aşağıda verilmiştir. Bu form, katılımcının verilerini işleme ve paylaşma niyetine bağlı gizlilik sonuçlarıyla ilgili GDPR’ye özel ifadeler içerir. Bu nedenle, bu bir Gizlilik Bildirimi formu olarak görülür. Katılımcıların çalışmaya katılması için gereken aydınlatılmış onam hala ana onam formunda kaydedilir. Formda, köşeli parantez [] içinde, yerel yasalara ve etik kurulunuza bağlı olarak kaldırılabileceğini ve/veya değiştirilebileceğini belirten bazı cümleler bulunmaktadır.

Verilerinizin kullanımı ve depolanması

Verilerinizin toplanması, kullanılması ve saklanması, şu anda katıldığınız çalışmayı yürütmek amacıyla yapılırken, bu veriler gelecekte tıbbi ve bilişsel sinirbilim alanındaki diğer araştırma projeleri için de kullanılabilir. Bu beyninizden ve/veya diğer taramalarınızdan gelen verileri içerir, ve ayrıca katıldığınız çalışmadan test sonuçlarını, aile ve tıbbi geçmişinizi, ve ayrıca cinsiyet ve yaş gibi verileri de içerebilir.

Katılmayı kabul ederek, başkalarına yardımcı olabilecek araştırmalar için ücretsiz ve cömert bir hediye vermiş olacaksınız. [Bilgilerinizi kullanarak yapılan araştırmaların bir kısmının nihayetinde, beyni incelemek için yeni yöntemler, yeni teşhis testleri, yeni ilaçlar veya diğer ticari ürünlerin geliştirilmesine yol açması mümkündür. Böyle bir durumda, size bu tür ürünlerden elde edilen kârın herhangi bir bölümünü sağlama planı yoktur ve ürünlerde herhangi bir mülkiyet hakkınız olmayacaktır.] Verilerinize bu erişim için onayınızı almak isteriz.

Verilerinizin gizliliği

Bildiğimiz kadarıyla, yayınladığımız veriler sizi makul araçlar kullanarak doğrudan tanımlayabilecek bilgiler içermeyecektir. Gizliliğinizi korumak için, verilere bir kod verilecektir, böylece insanlar adınızı veya hangi verilerin size ait olduğunu bilmeyecektir. Adınız ve sizi doğrudan tanımlayabilecek diğer bilgiler de çıkarılacaktır. [Beyin taramalarındaki tanımlanabilir yüz özellikleri de kaldırılacaktır]. Veriler yalnızca veri işlemcisi (yani, çalışmaya katılan kişiler) tarafından bilinen bilgiler kullanılarak size kadar izlenebilir. Bu bilgiler yerel araştırma enstitüsünde güvenli bir şekilde saklanacaktır. Çalışma ile ilgili raporlarda ve yayınlarda veriler size kadar geri izlenemez. Buna rağmen, adınıza bağlı ek veriler (örneğin tıbbi kayıtlarınızdan elde edilen beyin taramaları) kullanarak, birisi size ait görüntüleme veya veritabanımızdaki diğer bilgileri sizinle ilişkilendirebilir. Ancak, bu tür verilere sunucularımızdan erişme riskleri değerlendirilmiştir ve düşük olduğu düşünülmektedir [(üniversite / merkez Veri Gizliliği Etki Değerlendirmesi’ne bakın, @http: //www.xxxx]].

Doğrulama için verilerinize erişim

Bazı kişiler, adınızla birlikte orijinal veriler de dahil olmak üzere, araştırma yerindeki tüm verilerinize erişebilir. Bu, çalışmanın iyi ve güvenilir bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve beyin taramalarınızdan kaynaklanan rastlantısal bulgular olması durumunda sizi ve doktorunuzu bilgilendirmek için gereklidir. İncelemek üzere verilerinize erişimi olan kişiler: çalışmanın güvenliğini izleyen yerel komite, çalışmanın yürütücüsü için çalışan veri denetleyicisi [XXX Üniversitesi] ve yerel, ulusal ve uluslararası yönetim makamlarıdır. Bu kişiler verilerinizi gizli tutacaklardır.

Verilerinizin saklanma süresi

Meşru araştırma çalışmalarında tekrar kullanılabileceğinden verilerinizi silme planı yoktur. Ancak, her [xxx yılda bir] saklanmaya değer olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz.

Onayı geri çekme

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin izninizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durum, hem bu çalışma hem de gelecekteki araştırmalar için paylaşımında geçerlidir. Ancak, diğer kurumlarla paylaşıldıktan sonra, verilerinizin bu kopyalarını kaldırmanın imkansız olduğunu anlamalısınız.

Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere iletim

Kodlanan verileriniz, AB dışındaki ülkelerden de erişilebilir, veya bu ülkelere gönderilebilir. Bu, AB üyesi olmayan bilim adamlarının bu çalışmadan elde edilen bilimsel sonuçları doğrulaması veya tıbbi ve bilişsel sinirbilim alanında gelecekteki başka araştırmalar için analizler yapabilmeleri için gereklidir. Bu ülkelerde, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin AB kuralları geçerli değildir. Ancak, bir Veri Paylaşımı ve Kullanım Sözleşmesi ile, gizlilik haklarınız eşit düzeyde korunacaktır.

Verileri işlerken haklarınız hakkında daha fazla bilgi

Kişisel verilerinizi işlerken sahip olduğunuz haklar hakkında genel bilgi için [xxx] Veri Koruma Kurumu’nun web sitesine başvurabilirsiniz.

Haklarınızla ilgili sorularınız varsa, lütfen kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişiyle iletişime geçin. Bu çalışma için, bu kişi: [xxx] (iletişim bilgileri için Ek’e bakın)

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız veya şikayetleriniz varsa, öncelikle araştırma yeri ile iletişime geçmenizi öneririz. Ayrıca [xxx] Veri Koruma Görevlisi (Ek’teki iletişim bilgilerine bakın) veya [xxx] Veri Koruma Yetkilisi ile de irtibata geçebilirsiniz.

  • Tarih:
  • Toplayan:
  • İmza: